บทเรียน Piano

pop and jazz piano lesson
บทเรียน Piano จาก โจ้ นพดล มาเรียนรู้การเล่น Piano ไปพร้อมกันได้โดยเลือกฟังและเล่นตามกันโดยเริ่มตั้งแต่บทแรกและบทต่อๆไปกันได้เลย